Další novinkou robotického centra je systém Amadeo, který rozšiřuje stávající řady programů robotických zařízení společnosti Tyromotion, Tymo a Pablo. Systém Amadeo je určený k robotické rehabilitaci pacientů s pohybovou dysfunkcí distální části horní končetiny, zejména prstů. Umožňuje intenzivní a ergonomický nácvik pohybů prstů s cílem zlepšení úchopových funkcí. Je ideální pro použití ve všech fázích neurorehabilitace, ale i u pacientů po traumatologicko-ortopedických operacích. Terapie probíhá ve virtuálním prostředí, kde jsou hry zaměřené na pohybově specifické terapeutické cíle a podporuje tak i zlepšení případného kognitivního deficitu.

AMADEO

Terapeutický program Amadeo je novým robotickým asistovaným přístupem pro zvýšení motorických schopností prstů a rukou. Rehabilitace velice poškozených pohybů prstů a rukou po mrtvici je náročná a výsledky jsou často neuspokojivé. Systém Amadeo byl vyvinut pro zlepšení rehabilitace funkce ruky tím, že navozuje intenzivní a opakující se sekvence pohybu individuálním způsobem. Program je určen pro terapii rukou a prstů.

Cena za lekci: 1 000,- Kč

PABLO

Pablo je moderní terapeutický nástroj, který je užíván k rehabilitaci pacientů s deficitem či dysfunkcí ruky. Hlavní výhodou je možnost přizpůsobení herních parametrů realistickému a funkčnímu stavu daného pacienta. Tím vzniká lepší svalová a neurokognitivní zpětná vazba pacienta, což zlepšuje koordinaci, zvyšuje sílu a obratnost pacienta. Program je určen pro terapii rukou a předloktí.

Cena za lekci: 1 000,- Kč

TYMO

Tymo je terapeutický systém pro moderní počítačovou rehabilitaci. Systém vyhodnotí funkčnost horní a dolní končetiny a může tak být použit pro adekvátní kontrolu pokroku u daného pacienta. Moduly terapie spolu s audiovizuální zpětnou vazbou zajišťují maximální pozornost a motivaci u cvičícího pacienta. Program je určen pro terapii horních i dolních končetin.

Cena za lekci: 1 000,- Kč

Pracovní úrazy a traumata horních končetin se v moderní průmyslové a technologické společnosti objevují čím dál častěji. Velké traumatické léze potřebují operaci a bohužel doba nutná pro zotavení je často velmi dlouhá, a samo o sobě se jedná o namáhavý proces, který může trvat roky, přičemž může být přerušován dalšími operacemi či drobnějšími chirurgickými zákroky. Nejnovější programy robotického centra mohou tento čas výrazně zkrátit a zlepšit výsledky hybnosti ruky.