• absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
  • praktické zkušenosti získala v rehabilitačních ústavech i ambulancích – např. v Hamzově odborné léčebně pro děti i dospělé nebo ve stacionáři Zvonek v Kladně
  • kurzy:
    • Lokomat® Basic
    • TheraSuit® Basic
    • Kineziotaping

 

Její oblíbené motto zní: „S úsměvem jde všechno líp!”