• absolventka Fyzioterapie na Trenčianske univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  • praxi získala v Nemocnici Bubeneč
  • kurzy:
    • Lokomat® Basic
    • TheraSuit® Basic
    • Dornova metoda a Breussova masáž

 

Její oblíbené motto zní: „…protože dosáhnout se dá i toho, co na dosah zdaleka není.“