• absolventka oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • v průběhu studia zaměření na dětskou rehabilitaci
 • praxe na dětské léčebně v Jánských lázních a v Bobath stacionáři v Ostravě
 • kurzy:
  • Lokomat® Basic
  • TheraSuit® Advanced
  • TheraSuit® Basic
  • základy Vojtovy metody
  • Synergické reflexní terapie
  • SM System
  • Snoezelen

 

Její oblíbené motto zní: Kdo si hraje, nezlobí, ale my zlobíme :)”